ΑΡΧΙΚΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (ΕΧΡΙΓΛΩ)
(Greek Language of Christian Literature Laboratory (GLChrL))

Το Εργαστήριο «Ελληνικής Γλώσσας της Χριστιανικής Γραμματείας» του Τμήματος Θεολογίας του Α.Π.Θ. ιδρύθηκε το 2016 (ΦΕΚ 3060/26-09-2016).

Στεγάζεται στο χώρο του Βιβλικού Μουσείου της Θεολογικής Σχολής και δραστηριοποιείται με σκοπό την υποστήριξη της έρευνας και μελέτης της ελληνικής γλώσσας των κειμένων της χριστιανικής γραμματείας, σε συνεργασία με διδακτικό προσωπικό και εκπαιδευτικές δομές άλλων Τμημάτων και Πανεπιστημίων.

Βασικός στόχος του Εργαστηρίου είναι η διεπιστημονική έρευνα και προσέγγιση των βιβλικών, πατερικών και λειτουργικών κειμένων, τα οποία αφενός αποτελούν πηγές για την θεολογική έρευνα και την ιστορία και εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας και αφετέρου συνιστούν τη γλωσσική μορφή της Ορθοδόξου λατρείας σήμερα.

Προσφέρει από την ίδρυσή του και μέχρι σήμερα σειρά Σεμιναρίων και Επιμορφωτικών Προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με βασικό στόχο την προσφορά μεθοδολογικών εργαλείων (έντυπων και ψηφιακών) γλωσσικής προσέγγισης και κατανόησης των ελληνικών κειμένων της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Δραστηριότητες του Εργαστηρίου:

 1. Στο πλαίσιο της Δια βίου εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. λειτουργούν δύο εξ αποστάσεως Προγράμματα με επιτυχία και πολύ καλή ανταπόκριση από την Ελλάδα και το εξωτερικό: ένα για τη «Γλώσσα των ελληνικών λειτουργικών κειμένων της ορθοδόξου Εκκλησίας» (11 κύκλοι μέχρι σήμερα) και ένα δεύτερο για «Τα Υμνογραφικά Κείμενα της Μ. Εβδομάδος: Γλωσσική προσέγγιση» (8 κύκλοι μέχρι σήμερα) σε συνεργασία καθηγητών από τα Τμήματα Θεολογίας, Φιλολογίας και Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ. και του Ε.Κ.Π.Α.
 2. Σε συνεργασία με το Εργαστήριο Λειτουργικών Μελετών του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. και την «Ομάδα Παλαιογραφίας Βυζαντινής Μουσικής» του Τμήματος Μουσικών Σπουδών Α.Π.Θ. πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά Σεμινάρια, που στοχεύουν στη μελέτη και ανάδειξη της λειτουργικής γλώσσας και παράδοσης της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ειδικότερα, η θεματική των Σεμιναρίων αυτών εστιάζεται στο λόγο, το μέλος και την τάξη ενός λειτουργικού ή υμνογραφικού κύκλου. Το 1ο Σεμινάριο διοργανώθηκε τον Ιανουάριο του 2018 με θέμα

«Λόγος και μέλος της Υμνολογίας του Δωδεκαημέρου» στην Μητρόπολη Καλαμαριάς. Το 2ο Σεμινάριο με θέμα: «Η εορτή των Χριστουγέννων. Λειτουργική και Γλωσσική προσέγγιση» πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 2019 και φιλοξενήθηκε στην Ιερά Μονή Αγίας Θεοδώρας.

 1. Τον Μάιο 2018 στην Ημερίδα με θέμα «Οι προκλήσεις της σύγχρονης Ιεραποστολής» το Εργαστήριο συμμετείχε με τη θεματική «Ελληνική γλώσσα και Ιεραποστολή».
 2. Τον Ιούνιο του 2018, στο Δεύτερο Διεθνές Συνέδριο για τα Ψηφιακά Μέσα και την Ορθόδοξη Ποιμαντική, που έγινε στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης στο Κολυμπάρι, παρουσιάστηκαν τα δεδομένα και οι προοπτικές για τη διδασκαλία των λειτουργικών κειμένων με ψηφιακά μέσα.
 3.  Τον Απρίλιο (8 – 10 Απριλίου) του 2019 πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Εργαστηρίου το σεμινάριο με θέμα «Μεθοδολογικά εργαλεία γλωσσικής προσέγγισης και κατανόησης των πατερικών κειμένων».
 4. Το Εργαστήριο υποστηρίζει τα τελευταία χρόνια σειρά διαδικτυακών μαθημάτων για τη γλώσσα της Αγίας Γραφής που είναι σχεδιασμένα ειδικά και απευθύνονται στους φοιτητές της Ορθοδόξου Θεολογικής Σχολής στην Κινσάσα του Κογκό. Συμπεράσματα και διαπιστώσεις από την εμπειρία αυτή παρουσιάστηκαν σε εισήγηση με θέμα: «Διδάσκοντας τη γλώσσα της Αγίας Γραφής στους φοιτητές της Ορθοδόξου Θεολογικής Σχολής στην Κινσάσα του Κογκό. Μια περίπτωση της διδακτικής μεθόδου ‘Ενσωματωμένη Εκμάθηση Περιεχομένου και Γλώσσας’», στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θεολόγων.
 5. Στην εκπαιδευτική πλατφόρμα elearning του Α.Π.Θ. προσφέρεται ειδικό πρόγραμμα γλωσσικής διδασκαλίας για τους αλλοδαπούς φοιτητές του Τμήματος, με στόχο την εκμάθηση της ελληνικής βιβλικής γλώσσας.
 6. Τα δύο τελευταία χρόνια το Εργαστήριο υποστηρίζει το πρόγραμμα του Ινστιτούτου «Μάξιμος Γραικός» για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας των βιβλικών και πατερικών κειμένων σε υποψήφιους διδάκτορες, υποτρόφους του Ιδρύματος.
 7. Κατά το χρονικό διάστημα 24-28 Ιουνίου 2019 πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Εργαστηρίου Σεμινάριο διάρκειας 15 ωρών, με θέμα «Ιστορία της Ελληνικής γλώσσας», το οποίο διοργανώθηκε ειδικά για την επιμόρφωση φοιτητών από το Τμήμα Κλασικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Πεκίνου της Κίνας.
 8. Συμμετέχει σε εκδηλώσεις μητροπόλεων που αφορούν τη γλώσσα και τη μετάφραση των κειμένων της λατρείας.
 9. Συμμετέχει σε εκδηλώσεις και Ημερίδες πολιτιστικών φορέων με εισηγήσεις για την ιστορία και εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας και τη συμβολή των κειμένων της χριστιανικής στην διατήρηση του γλωσσικού θησαυρού της ελληνικής γλώσσας.

  Καρπός της ενασχόλησης με τη γλώσσα είναι το ηλεκτρονικό βιβλίο (e book): Υμνογραφικά κείμενα της Μ. Εβδομάδος. Γλωσσική και υφολογική προσέγγιση. ISBN 978-618-82862-0- 7/978-618-82862-1-4.

  Προοπτικές : Ηλεκτρονικά βοηθήματα για την κατανόηση επιλεγμένων λειτουργικών και πατερικών κειμένων και σύνταξη ηλεκτρονικών σωμάτων εκκλησιαστικών κειμένων καθώς και ηλεκτρονικών λεξικών και συμφραστικών πινάκων λέξεων.

  Διάχυση: Πληροφορίες για τα διαδικτυακά γλωσσικά μαθήματα στην ιστοσελίδα hymnologica.com.